สร้าง Pattern จาก Reference ของคุณ
หมดปัญหาเรื่อง Block เคลื่อนลายไม่ตรง
สีพิมพ์ที่ออกมาจะเหมือนกับ File Computer มากแค่ไหน
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
File งานมีขนาดใหญ่ต้องทำอย่างไร
ไม่มี Artwork แต่มี Reference หรือ Theme ที่ต้องการสามารถพิมพ์ได้หรือไม่
ผ้าที่พิมพ์แล้วสามารถนำไป ซัก-รีด ได้ตามปรกติหรือไม่
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com