สร้าง Pattern จาก Reference ของคุณ
ถ้าพบว่าสินค้ามีปัญหาต้องทำอย่างไร
งานพิมฑื Digital ต่างจากงานพิมพ์ Block มืออย่างไร
ขอดูตัวอย่างผ้าต้องทำอย่างไร
ผ้าที่พิมพ์แล้วสามารถนำไป ซัก-รีด ได้ตามปรกติหรือไม่
ถ้าพิมพ์จำนวนมากสามารถต่อรองราคาได้หรือไม่
งานของคุณเหมาะกับการ Production แบบไหน?
 
 
 
Copyright @ 2010 . MKK Textile Co.,Ltd. All rights Reserved.
Web Designed by pejstudio.com